The Information Bible

Übersicht - Officers

Gendo Ikari

Kozo Fuyuzuki

Misato Katsuragi

Ritsuko Akagi

Ryoji Kaji